O mnie

Kamar

Katarzyna Cichosz

Katarzyna-Cichosz.jpg

Magister ekonomii, absolwentka studiów podyplomowych "Rachunkowość i Podatki" oraz "Zarządzanie projektami według metodyki Prince2". Ekspert Programu Konsultant Funduszy Europejskich, samodzielny księgowy bilansista.

Od kilku lat powoływana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do Komisji Konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych województwa pomorskiego.

Prowadzi firmę RDS Doradca, zajmującą się rachunkowością, doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i szkoleniami w tym zakresie.

Doświadczona w pracy samorządu terytorialnego, gdzie przez 14 lat pozyskiwała dotacje dla Powiatu Kościerskiego.

Autorka projektów dofinansowanych z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dziedzinie przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, kształcenia zawodowego i integracji społecznej.

Współautorka projektów infrastrukturalnych realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz programów PFRON.

 
Projekt i realizacja: DERWI